професия озеленител

Озеленител

01/19/2018 natali-vladi 0

Обучение за придобиване на професия Озеленител, код 622020 специалност „Парково строителство и озеленяване“ код 6220202. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 221 учебни […]