Маникюрист-педикюрист

валидиране на знания, педикюр и маникюр

София, ж.к.Стрелбище, ул. Златни врата 15

Обучение по професия Маникюрист-педикюрист, код 815030

 • обучение по част от професия “Маникюр, педикюр и ноктопластика”. Обучението е в група, по 40 учебни часа за модул:
 1. маникюр – 180 лв.
 2. ноктопластика с гел – 250 лв.
 3. ноктопластика с акрил – 300 лв.
 4. педикюр – 200 лв.

При обучение по всички модули, цената е 1100 лв. При успешно завършване на курса се издава Удостоверение за професионално обучение.

 • специалност “Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теоретично обучение – 296 учебни часа;  Практическо обучение – 364 учебни часа).
 • специалност “Организация на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302. Общ брой часове: 960 учебни часа (Теоретично обучение – 380 учебни часа;  Практическо обучение – 580 учебни часа).

Желателно е курсистите да осигурят манекените за работа по време на курса!

Записването става предварително по телефона или в офиса на Естетика 2009 ЕООД, София, ж.к. Стрелбище, ул. Златни врата 15. Курсовете се заплащат авансово по банков път.  Банкова сметка: СИБАНК АД, IBAN: BG63BUIB98881022887400, BIC: BUIBBGSF, за ЕСТЕТИКА 2009 ЕООД

Документи, които се представят при започване на курса:

 • Копие от диплом за завършено средно образование;
 • Актуална снимка;
 • Карта за предварителен медицински преглед;
 • Лична карта (за справка).
 • Копие от платежното нареждане

ПРОЧЕТЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ!


След завършване на обучението по специалността „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ – втора степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да: обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях;използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика; подбира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ноктите на ръцете и краката; избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при работа; познава тенденциите и съвременните модни стилове; извършва самооценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти; изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретните трудови дейности маникюр, педикюр и ноктопластика. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и квалификация.

 • Да предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти;
 • Да диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да се приложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга;
 • Да консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • Да поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране, прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики;
 • Да лакира и декорира ноктите на ръцете или краката;
 • Да познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора “Услуги за личността”;
 • Да познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение;
 • Да дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия.
 • Да отговаря за спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда;
 • Да отговаря за спазването на технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента; за опазване на инструментите и оборудването за работа;
 • Да отговаря за спазване на техническите изисквания към използваните машини и съоръжения.

 • Да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да общува, отговорност, комбинативност, дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга според изискванията и предпочитанията на клиента;
 • Да обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях;
 • Да използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • Да избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ръцете и краката;
 • Да избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при работа;
 • Да прилага тенденциите и съвременните модни стилове;
 • Да самооценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти;
 • Да изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретната трудова дейност – маникюр, педикюр и ноктопластика.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Лицата придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ могат да заемат следните длъжности от единична група 5142: 5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикюрист, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Курсът завършва с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.

След успешно завършване на курса, курсистите получават Свидетелство за професионална квалификация.

ЗАПИТВАНЕ