Фризьор

валидиране на знания, професия фризьор 2020

Обучение за придобиване на професия “Фризьор” код 815010

 • специалност „Фризьорство” код 8150101. Общ брой учебни часове: 660 ч. (Теоретия – 283 ч.; Практика – 377 ч.). Степен на професионална квалификация: Втора
 • специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” код 8150102. Общ брой учебни часове: 960 ч. (Теоретия – 414 ч.; Практичка – 546 ч.). Степен на професионална квалификация: Трета
Срок на обучение 3 месеца при обучение в група;
Според възможностите на обучавания при индивидуална форма на обучение
Хорариум на обучението 660 учебни часа теория и практика
Форма на обучение Дневна или вечерна
В група или индивидуално
Максимален брой участници при групово обучение 8 човека
Условие за прием Завършен 10-ти клас от средно образование
Издаван документ Свидетелство за професионална квалификация по професия „Фризьор“
Цена за групово обучение 1200 лв.
Цена за индивидуално обучение При запитване

ПРОЧЕТЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ!


Основна цел на обучението по професия Фризьор е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и квалификация.

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Основите на пазарната икономика в отрасъла;
 • Същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип;
 • Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • Основни чуждоезикови понятия и изрази;
 • Цел и задачи на материалознанието;
 • Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата;
 • Анатомия и физиология на кожата;
 • Козметичните недостатъци;
 • Физиологичното действие на масажа;
 • Новостите в козметиката;
 • Методите на хигиената;
 • Пропорциите на човешката фигура;
 • Основните понятия от цветознанието.

 • Дезинфектира инструментите;
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;
 • Оформя фризури по модел от каталози за различни видове овали на лицето;
 • Подстригва коса с ножица или бръснач;
 • Подстригва силно къдрави коси;
 • Изработва подстригване – средно и високо;
 • Изработва детско и юношеско подстригване;
 • Извършва процедурите, свързани с водната ондулация;
 • Изработва фризури при обикновени и специални случаи;
 • Извършва студено дълготрайно къдрене;
 • Извършва изсветляване на коса с блондор и различни съвременни препарати;
 • Извършва частично изсветляване на косата;
 • Боядисва коси в различни тонове;
 • Извършва къносване на косата, маслена баня и обгаряне на върховете;
 • Оформя и изработва различни видове бради и мустаци;
 • Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене, боядисване и изсветляване на коса;
 • Работи с компютърни графики и изображения на мъжки и дамски прически.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професия Фризьор, могат да заемат длъжностите 5141-2001 „Бръснар“, 5141-2009 „Перукер“, 5141-2011 „Фризьор“, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Курсът завършва с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.

След успешно завършване на курса, курсистите получават Свидетелство за професионална квалификация.

 

ЗАПИТВАНЕ