СПЕЦИАЛНОСТИ

Център за професионално обучение към Естетика 2006 ЕООД организира курсове за професионална квалификация, съобразени с новите Български и Европейски изисквания в образованието по следните професии и специалности.

Професия Маникюрист – педикюрист

 • специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ – втора степен, код 8150301 /660 учебни часа/
 • специалност „Организация на маникюрната и педикюрната дейност“ – код 8150302 /960 учебни часа/

Професия Козметик

 • специалност „Организация и технологии на козметичните услуги“ – код 8150202 /960 учебни часа/
 • специалност “Козметика” – код 8150201 /660 учебни часа/

Професия Фризьор

 • специалност „Фризьорство” – код 8150101 /660 учебни часа/
 • специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” – код 8150102 /960 учебни часа/

Професия Ресторантьор

 • специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ – код 8110602 /960 учебни часа/
 • специалност „Кетъринг” – код 8110603 /960 учебни часа/

Професия Сервитьор-барман

 • специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“ – код 8110801 /660 учебни часа/

Професия Хлебар-сладкар

 • специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ – код 5410301 /660 учебни часа/
 • специалност „Декорация на сладкарски изделия“ – код 5410303 /660 учебни часа/
 • специалност „Производство на сладкарски изделия“ – код 5410302 /660 учебни часа/

Професия Готвач

 • специалност  „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – код 8110701 /660 учебни часа/

Професия Хотелиер

 • специалност „Организация на дейностите в места за настаняване“ – код 8110103 /660 учебни часа/
 • специалност „Организация на хотелиерството“ – код 8110101 /960 учебни часа/

Професия Озеленител

 • специалност „Парково строителство и озеленяване“ – код 6220202 /660 учебни часа/
 • специалност „Цветарство“ – код 6220201 /660 учебни часа/

 Професия Оператор на компютър

 •  специалност „Текстообработване“ – код 4820301 /300 учебни часа/

Курсовете завършват с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.

След успешно завършване, курсистите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 52 от Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.