Бизнес Английски за напреднали

Курс по бизнес английски за напреднали
Срок на обучение 3 месеца при обучение в група;
Според възможностите на обучавания при индивидуална форма на обучение
Хорариум на обучението 100 учебни часа теория и практика
Форма на обучение вечерна и съботно-неделна
в група или индивидуално
Максимален брой участници при групово обучение 6 човека
Условие за прием Завършен 10-ти клас от средно образование
Издаван документ Сертификат за владеене на английски език след успешно издържан изпит
Цена за групово обучение 350 лв.
Цена за индивидуално обучение При запитване

ЗАПИТВАНЕ ЗА КУРС