професия ресторантьор

Ресторантьор

02/08/2018 natali-vladi 0

Обучение за придобиване на професия „Ресторантьор“ код 811060 специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ код 8110602. Общ брой часове: 960 учебни […]

обучение, хотелиерство

Хотелиер

02/07/2018 natali-vladi 0

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на професия „Хотелиер“ код 811010 специалност „Организация на дейностите в места за настаняване”, код 8110103. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория […]

професия сервитьор-барман

Сервитьор-барман

02/07/2018 natali-vladi 0

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на професия Сервитьор-барман, код 811080 специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“, код 8110801. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – […]

професия озеленител

Озеленител

01/19/2018 natali-vladi 0

Обучение за придобиване на професия Озеленител, код 622020 специалност „Парково строителство и озеленяване“ код 6220202. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 221 учебни […]

специалност Цветарство

Цветарство

01/18/2018 natali-vladi 0

Обучение за придобиване на професия „Озеленител“, код 622020 по специалност Цветарство, код 6220201. Общ брой учебни часове: 660 ч. (Теория – 212 ч.; Практика – 448 ч.) […]

компютърни науки

Компютърни науки

01/18/2018 natali-vladi 0

Компютърни курсове за начинаещи и напреднали Групи се създават към началото на всеки месец 1) СЪБОТНО НЕДЕЛНИ – два дни седмично по 3 академични часа […]

компютърни науки

Компютърни курсове

01/07/2018 natali-vladi 0

Обучение за придобиване на професия „Оператор на компютър“ код 482030 по специалност „Текстообработване“, код 4820301. Общ брой часове: 300 учебни часа (Теория – 120 учебни […]