обучение, хотелиерство

Хотелиер

02/07/2018 natali-vladi 0

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на професия „Хотелиер“ код 811010 специалност „Организация на дейностите в места за настаняване”, код 8110103. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория […]