професия сервитьор-барман

Сервитьор-барман

02/07/2018 natali-vladi 0

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на професия Сервитьор-барман, код 811080 специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“, код 8110801. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – […]