професия озеленител

Озеленител

01/19/2018 natali-vladi 0

Обучение за придобиване на професия Озеленител, код 622020 специалност „Парково строителство и озеленяване“ код 6220202. Общ брой часове: 660 учебни часа (Теория – 221 учебни […]

специалност Цветарство

Цветарство

01/18/2018 natali-vladi 0

Обучение за придобиване на професия „Озеленител“, код 622020 по специалност Цветарство, код 6220201. Общ брой учебни часове: 660 ч. (Теория – 212 ч.; Практика – 448 ч.) […]