ЦЕНИ

Цени за курсовете

Таксата за обучение се заплаща в началото на всеки курс.

В таксата са включени: учебни материали, удостоверения и сертификати.

Всички цени са в български лева и важат за целия курс на обучение.

Курсовете се заплащат по банков път: ЕСТЕТИКА 2009 ЕООД, банкова сметка: СИБАНК АД, IBAN: BG63BUIB98881022887400, BIC: BUIBBGSF