валидиране на знания, професия фризьор 2020

Фризьор

02/15/2018 natali-vladi 0

Обучение за придобиване на професия “Фризьор” код 815010 специалност „Фризьорство” код 8150101. Общ брой учебни часове: 660 ч. (Теоретия – 283 ч.; Практика – 377 ч.). Степен на […]