ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Документи за записване на курс за професионално обучение

Задължителните изисквания към кандидатите за включването им в курсовете за професионално обучение към EСТЕТИКА 2009 ЕООД са, както следва:

 1. Да имат здравословно състояние, което им позволява да упражняват без каквито и да е противопоказания съответната професия и/или специалност, по която желаят да се обучават.
 2. Да притежават входящо минимално образователно равнище, необходимо за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Записването за професионалните курсове и за курсовете за придобиване на част от професия, завършващи с издаването на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение, се осъществява въз основа на следните документи:

 • писмено заявление – по образец
 • копие от лична карта;
 • копие на документ за завършено образование;
 • медицинско свидетелство, валидно до един месец от датата на подаване на документите;
 • здравна книжка за професиите в областта на услугите: фризьорство, маникюр и педикюр, козметика, готварство, сервитьорство и барманство;
 • 1 снимка за курсовете, завършващи с издаването на Удостоверение за професионално обучение и 3 снимки за курсовете, завършващи с издаването на Свидетелство за професионална квалификация;
 • копие от платежното нареждане за платена такса за обучение;

Записването за езиковите курсове, завършващи с издаването на Сертификат за преминато обучение, става със следните документи:

 • писмено заявление  – по образец
 • копие от лична карта.

При записване в професионален курс за обучение в EСТЕТИКА 2009 ЕООД всяко лице подписва договор за обучение.

Таксата за обучение за всички курсове се заплаща единствено по банков път, както следва:
СИБАНК АД, IBAN: BG63BUIB98881022887400, BIC: BUIBBGSF
Основание за превода:
такса обучение
Получател:
EСТЕТИКА 2009 ЕООД

Всички цени, посочени на сайта са крайни.

На всички курсисти се издават фактури, без да се начислява ДДС.

Заплащането за професионалните курсове и на курсовете за придобиване на част от професия може да бъде извършено на две вноски: при записване се заплаща 50 % от таксата, а останалата сума – до един месец след стартиране на обучението.

За краткосрочните курсове заплащането се извършва в пълния размер на курса.